Chat Facebook

So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Tiêu chuẩn đo lường cấp 3

Tiêu chuẩn đo lường cấp 3 là tiêu chuẩn áp dụng cho các dòng cân điện tử sau :
- Cân có độ chia kiểm 0.1g < e < 2g ~ 100 - 10000.
- Cân có độ chia kiểm 5g < e ~ 500 - 10000.
VD: Cân ô tô từ 10-150 tấn, cân bàn công nghiệp từ 30kg - 500kg, cân sàn từ 500kg - 10 tấn, cân bàn nhỏ 1kg-30kg.
Với độ chia kiểm quy định của tiêu chuẩn đo lường cấp 3 thì bảng sai số cho phép lớn nhất như sau:
cấp chính xác sai số lớn nhất
0<m<500e 0,5e
500e<m<2000e 1e
2000e<m<10000e 1,5e

VD: Cân ô tô 60 tấn có độ chia kiểm e=10kg, sai số cho phép lớn nhất theo tiêu chuẩn cấp 3 là:
phạm vi cân sai số cho phép
0kg<m<5000 5kg
5000kg<m<20000kg 10kg
20000kg<m<60000kg 15kg
Tags: ,

HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁN HÀNG

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

https://www.google.com/maps/place/C%C3%A2n+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+TTIC/@20.9923522,105.7622383,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc6f242f56d8e6d2!8m2!3d20.9923522!4d105.7622383