Chat Facebook

So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm

 • CÂN TREO MÓC CẨU 10 TẤN OCS ZX

  CÂN TREO MÓC CẨU 10 TẤN OCS ZX

  Tải trọng max: 10 tấn
  Sai số: 2 - 5 kg
 • CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN OCS SL

  CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN OCS SL

  Tải trọng max: 5 tấn
  Sai số: 1-2kg
 • CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS SL

  CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS SL

  Tải trọng max: 3 tấn
  Sai số: 0,5 _ 1kg

   
 • CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS ZX

  CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS ZX

  Tải trọng mã: 3 tấn
  Sai số: 0,5 kg - 1 kg

   
 • CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS ZX

  CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS ZX

  Tải trọng mã: 3 tấn
  Sai số: 0,5 kg - 1 kg

   
 • CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS SL

  CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS SL

  Tải trọng max: 3 tấn
  Sai số: 0,5 _ 1kg

   
 • CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN OCS SL

  CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN OCS SL

  Tải trọng max: 5 tấn
  Sai số: 1-2kg
 • CÂN TREO MÓC CẨU 10 TẤN OCS ZX

  CÂN TREO MÓC CẨU 10 TẤN OCS ZX

  Tải trọng max: 10 tấn
  Sai số: 2 - 5 kg