Chat Facebook

So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Giải pháp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giải pháp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) sẽ phải quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ không chỉ trong lưu thông như Nghị định 24 mà còn trong cả hoạt động sản xuất, nhập khẩu."
"Tính hợp lý của việc quy định Bộ KHCN quản lý chất lượng vàng trang sức ít nhất là trong sản xuất và nhập khẩu cũng là một điều chưa rõ ràng. Dù có thể lập luận rằng việc quản lý này là để, ví dụ, tránh gian lận tuổi vàng, trọng lượng vàng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nhưng chẳng lẽ mỗi lần doanh nghiệp nhập vàng nguyên liệu, vàng trang sức thành phẩm, bán thành phẩm, hoặc sản xuất một lô sản phẩm mới họ phải mang mẫu đến cho Bộ KHCN kiểm tra, xác nhận đúng như đơn đặt hàng, chứng nhận của nhà xuất khẩu, và đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam thì mới được thông quan, mới được lưu thông, tiêu thụ hay sao? Hơn nữa, nếu lo ngại quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng, thì chỉ cần quản lý ở khâu lưu thông, bán hàng đã là quá đủ (thậm chí là quá sức), chứ chưa cần phải truy đến gốc từ nhập khẩu và sản xuất."
Trích nguồn tin : "
Sửa quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: Sửa rồi liệu có sửa nữa?" 
website : http://cafef.vn/sua-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang-sua-roi-lieu-co-sua-nua-20171203090211283.chn
 
Tags: ,

HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁN HÀNG

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

https://www.google.com/maps/place/C%C3%A2n+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+TTIC/@20.9923522,105.7622383,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc6f242f56d8e6d2!8m2!3d20.9923522!4d105.7622383