Chat Facebook

So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

cân đếm kỹ thuật - các bước lựa chọn

Bước 1: Xác định khối lượng riêng của sản phẩm.
- Chúng ta có thể xác định khối lượng riêng của sản phẩm theo 2 cách.
 + C1: Dùng cân có cấp chính xác cao hơn để đo khối lượng riêng của sản phẩm. (cách này không khả thi cho lắm vì cân chính xác      cao hơn vừa đắt tiền vừa không có sẵn ở chỗ của bạn)
 + C2: Cho một số lượng sản phẩm lên cân đếm kỹ thuật để cân tự tính giá trị trung bình của sản phẩm.
Bước 2: xác định độ chính xác của cân.
Theo tiêu chuẩn quy định thì độ chính xác của cân được tính theo công thức sau:
Độ chính xác của cân = khối lượng riêng của sản phẩm / 5
Vd: khối lượng riêng của sản phẩm được xác định là 1,4750g => độ chính xác của cân = 1,4750 / 5 = 0.295g
Vậy ta lựa chọn cân có bước hiển thị là 0.2g
Bước 3: Tính sai số khi đếm và lựa cách chọn số lượng sản phẩm lấy mẫu.
VD: Ta lựa chọn cân có bước hiển thị là 0.2g, khối lượng riêng của sản phẩm là 1,4750g.
Nếu lấy mẫu 10 sản phẩm thì màn hình sẽ hiển thị là 14,8g.
Theo tính toán giá trị trung bình thì 10 sản phẩm sẽ là 14,75g.
Sai số giữa 2 giá trị = 14,8-14,75 = 0,05g
Để gây ra sai số 1 chiếc cho 1 lần đếm 1,4750/0,05 = 29,5 lần.
=> Nếu lấy mẫu 10 sản phẩm thì đếm 1 lần 295 sản phẩm sẽ đếm sai 1 sản phẩm.
Để tránh sai số chúng ta lấy mẫu lớn hơn hoặc đếm it hơn so với sai số.
KL: khi lựa chọn cân đếm kỹ thuật chúng ta chú trọng nhất về độ chính xác của cân và giá trị hiển thị.

Trên đây là các bước tính toán để lựa chọn cân đếm kỹ thuật phù hợp với sản phẩm của các bạn.
Để chọn mua được cân đếm phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn, chúng tôi khuyên các bạn nên gửi mẫu sản phẩm đến đơn vị cung cấp cân mà các bạn chọn để được tư vấn hỗ trợ chính xác. Chúc các bạn thành c
Tags: ,

Tin liên quan

HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁN HÀNG

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

https://www.google.com/maps/place/C%C3%A2n+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+TTIC/@20.9923522,105.7622383,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc6f242f56d8e6d2!8m2!3d20.9923522!4d105.7622383