\
So sánh sản phẩm

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TTIC

Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Thương hiệu sản phẩm

9%
CÂN TIỂU LY MH200 200G /0.01G

250.000 đ

275.000 đ

10%
Cân tiểu ly mini bằng bao diêm cân đá quý Amput 453 (100g/0,01g)

702.000 đ

780.000 đ

10%
Cân tiểu ly cân đá quý Nhật Bản Amput 450 (100g/0,01g)

765.000 đ

850.000 đ

10%
CÂN TREO MINI WH 50KG/10G

315.000 đ

350.000 đ

10%
CÂN NHÀ BẾP MH690 (3kg/0,1g), (6kg/0,1g), (15kg/1g)

945.000 đ

1.050.000 đ

10%
CÂN NHÀ BẾP FEH-AND 600G/0.1G, 1KG/ 1G, 3KG/1G, 5KG/ 1G (NHẬT BẢN)

1.170.000 đ

1.300.000 đ

10%
CÂN NHÀ BẾP FRJ (ĐÀI LOAN) 600G/ 0.1G, 1KG/ 1G, 3KG/1G, 5KG/ 1G

1.080.000 đ

1.200.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ MK 150KG

3.060.000 đ

3.400.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 200KG TPSDH

3.780.000 đ

4.200.000 đ

10%
Cân bàn DB-1H 60kg / 150kg/ 200kg CAS-Hàn Quốc

7.020.000 đ

7.800.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 200KG JWI3000

3.510.000 đ

3.900.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 150KG T31P

5.850.000 đ

6.500.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 150KG DB II CAS

8.280.000 đ

9.200.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 200KG A12

3.060.000 đ

3.400.000 đ

10%
CÂN BÀN ĐIỆN TỬ 200KG HP

3.150.000 đ

3.500.000 đ

10%
CÂN BÀN (60KG/10G), (100KG/20G), ( 150KG/20G), (200KG/20G), (300KG/50G)

3.060.000 đ

3.400.000 đ

10%
CÂN BÀN (60KG/10G), (100KG/20G), ( 150KG/20G), (200KG/20G), (300KG/50G)

3.060.000 đ

3.400.000 đ

10%
cân ghế ngồi dh 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

4.750.000 đ

5.300.000 đ

10%
CÂN GHẾ NGỒI HP 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

3.780.000 đ

4.200.000 đ

10%
CÂN GHẾ NGỒI T7E 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

4.770.000 đ

5.300.000 đ

10%
CÂN GHẾ NGỒI A12 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

3.510.000 đ

3.900.000 đ

10%
CÂN GHẾ NGỒI DI 28SS 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

5.850.000 đ

6.500.000 đ

CÂN SÀN KHÔNG DÂY 500KG, 1 TẤN, 2 TẤN, 3 TẤN, 5 TẤN, 10 TẤN

Liên Hệ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG T30S

7.470.000 đ

8.300.000 đ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG A12

6.650.000 đ

7.400.000 đ

9%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG HP

7.050.000 đ

7.800.000 đ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG T7E

7.650.000 đ

8.500.000 đ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG DH CAS

7.650.000 đ

8.500.000 đ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG DI28SS

8.010.000 đ

8.900.000 đ

10%
CÂN SÀN ĐIỆN TỬ 500KG A9P

8.820.000 đ

9.800.000 đ

10%
CÂN ĐẾM SẢN PHẨM 150KG

3.240.000 đ

3.600.000 đ

10%
CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ UCA M 3KG, 6KG, 15KG, 30KG

2.880.000 đ

3.200.000 đ

10%
CÂN ĐẾM JCQ_ JADEVER

2.790.000 đ

3.100.000 đ

10%
CÂN ĐẾM TPSC (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

3.150.000 đ

3.500.000 đ

10%
CÂN ĐẾM EC (HÀN QUỐC)

7.470.000 đ

8.300.000 đ

10%
CÂN ĐẾM BTSC (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

2.700.000 đ

3.000.000 đ

10%
CÂN ĐẾM ALC (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

2.790.000 đ

3.100.000 đ

10%
CÂN ĐIỆN TỬ SW 1S 20kg CAS ( HÀN QUỐC)

3.240.000 đ

3.600.000 đ

10%
CÂN JK-A (3KG/0,1G), (6KG/ 0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

3.150.000 đ

3.500.000 đ

10%
CÂN AD CAS (HÀN QUỐC) (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (7,5KG/0,5G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

5.670.000 đ

6.300.000 đ

10%
CÂN HAW (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

2.920.000 đ

3.250.000 đ

10%
CÂN TPS (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

3.060.000 đ

3.400.000 đ

10%
CÂN TSE (3KG/0,1G), (6KG/0,2G), (15KG/0,5G), (30KG/1G)

2.610.000 đ

2.900.000 đ

10%
Cân Kỹ Thuật SPX 2202 2200G/ 0.01G

6.570.000 đ

7.300.000 đ

10%
Cân Kỹ Thuật DS 6202 6200G/ 0.01G

7.650.000 đ

8.500.000 đ

Cân Kỹ Thuật Kern PCB 350-3, 350 g x 0.001g

Liên Hệ

10%
Cân Phân Tích GS 3203A (320g/0.001g)

6.750.000 đ

7.500.000 đ

10%
Cân Phân Tích DIGI DS323 320G/ 0.001G

7.380.000 đ

8.200.000 đ

10%
CÂN AB FPA 214 210G/ 0.0001G

11.250.000 đ

12.500.000 đ

Cân Phân Tích Ohaus  EX125D

Liên Hệ

10%
CÂN ĐIỆN TỬ GS 2203

5.850.000 đ

6.500.000 đ

CÂN PHÂN TÍCH SHIMADZU AUX (NHẬT BẢN)

Liên Hệ

CÂN PHÂN TÍCH SARTORIUS CPA224S (ĐỨC)

Liên Hệ

10%
CÂN TREO MÓC 300KG

1.890.000 đ

2.100.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU 500KG

3.510.000 đ

3.900.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS ZX

8.010.000 đ

8.900.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU FUDA 3 TẤN

7.650.000 đ

8.500.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU 3 TẤN OCS SL

7.380.000 đ

8.200.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN OCS ZX

9.450.000 đ

10.500.000 đ

10%
CÂN TREO MÓC CẨU 5 TẤN FUDA

8.550.000 đ

9.500.000 đ

10%
CÂN IN TEM NHÃN MÃ VẠCH TM AX PRO30

9.450.000 đ

10.500.000 đ

10%
CÂN TÍNH GIÁ KẾT NỐI MÁY TÍNH

2.520.000 đ

2.800.000 đ

10%
CÂN TÍNH GIÁ UPA-UTE (ĐÀI LOAN)

1.890.000 đ

2.100.000 đ

CÂN SIÊU THỊ IN TEM NHÃN MÃ VẠCH BCOM (MỸ)

Liên Hệ

CÂN SIÊU THỊ IN TEM NHÃN MÃ VẠCH CL5200 (HÀN QUỐC)

Liên Hệ

CÂN THỦY SẢN FW500

Liên Hệ

CÂN ĐƠN GIẢN SW-1WR

Liên Hệ

10%
CÂN THỦY SẢN FWED (ĐÀI LOAN)

3.510.000 đ

3.900.000 đ

10%
CÂN THỦY SẢN SUPER SS (ĐÀI LOAN)

3.510.000 đ

3.900.000 đ

10%
CÂN SỨC KHỎE HW01

585.000 đ

650.000 đ

10%
Cân Phân Tích Cơ Thể TANITA BC-541N

2.880.000 đ

3.200.000 đ

CÂN BÒ CHUYÊN DỤNG ĐẦU HP

Liên Hệ

CÂN ĐỘNG VẬT CÂN HEO, (NHẬT BẢN)

Liên Hệ

CÂN ĐỘNG VẬT CÂN HEO,( ĐÀI LOAN)

Liên Hệ

CÂN SẤY ẨM HỒNG NGOẠI AND (NHẬT BẢN)

Liên Hệ

CÂN SẤY ẨM MB45 OHAUS (MỸ)

Liên Hệ

Cân Phân Tích Ohaus  EX125D

Liên Hệ

CÂN TỶ TRỌNG BỘT SẮN

Liên Hệ

SỬA CHỮA CÂN Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Liên Hệ

TRẠM CÂN Ô TÔ THIẾT BỊ ZEMIC (HÀ LAN)

Liên Hệ

TRẠM CÂN Ô TÔ THIẾT BỊ SỐ KELI (TRUNG QUỐC)

Liên Hệ

TRẠM CÂN Ô TÔ THIẾT BỊ ANALOG KELI (TRUNG QUỐC)

Liên Hệ

CÂN XE TẢI XÁCH TAY UTRSLIM (CANADA)

Liên Hệ

CÂN XE TẢI XÁCH TAY RW-S CAS (HÀN QUỐC)

Liên Hệ

CÂN XE TẢI XÁCH TAY RW P- CAS (HÀN QUỐC)

Liên Hệ

tủ điện cân điều khiển

Liên Hệ

Đầu cân DI-28SS

Liên Hệ

Đầu cân IND246 - Mettler Toledo

Liên Hệ

Đầu cân IND231 - Mettler Toledo

Liên Hệ

Đầu cân DS3

Liên Hệ

Đầu điều khiển C602

Liên Hệ

Đầu cân điều khiển C8

Liên Hệ

Đầu cân D10

Liên Hệ

LOADCELL BTA AMCELLS

Liên Hệ

Cảm Biến Lực 0782

Liên Hệ

Cảm Biến Lực TSC - Mettler toledo

Liên Hệ

Cảm Biến Lực SBD - Mettler toledo

Liên Hệ

Cảm Biến Lực SBS - Mettler toledo

Liên Hệ

Cảm Biến Lực SBH - Mettler toledo

Liên Hệ

Cảm Biến Lực SB - Mettler toledo

Liên Hệ

Cảm Biến Lực MTB - Mettlertoledo

Liên Hệ

Pin cân điện tử 4V 4 Ah

Liên Hệ

Pin cân điện tử - 6V/4,5Ah

Liên Hệ

HIỂN THỊ PHỤ

Liên Hệ

SỬA CHỮA CÂN Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP

Liên Hệ

Tin tức mới

Xem tất cả

BÁN LOADCELL Ở HÀ NỘI

BÁN LOADCELL Ở HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ TTIC Là đơn vị cung cấp các loại loadcell cảm biến lực lớn nhất khu vực Miền Bắc.  Hiện nay TTIC đang cung cấp các loại loadcell của các hãng nổi …

PHẦN MỀM CÂN A12

PHẦN MỀM CÂN A12

Phần mềm cân bàn A12, phần mềm cân sàn A12, phần mềm cân ghế hộp A12...Cân điện tử TTIC cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu cân bằng phần mềm dựa trên chuỗi truyền tín hiệu của bộ hiện thị A12, với độ …

BÁN CÂN ĐIỆN TỬ Ở BẮC NINH GIÁ RẺ NHẤT

BÁN CÂN ĐIỆN TỬ Ở BẮC NINH GIÁ RẺ NHẤT

CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ TTIC VIỆT NAM. Nhà cung cấp cân điện tử uy tín nhất khu vực Miền Bắc, với các sản phẩm cân điện tử được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Mỹ, Ấn Độ, Trung …

https://www.google.com/maps/place/C%C3%A2n+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+TTIC/@20.9923522,105.7622383,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc6f242f56d8e6d2!8m2!3d20.9923522!4d105.7622383

Chat Facebook